செவ்வாய், 9 டிசம்பர், 2008

வாழ்க்கை நம் கையில்"WE ARE THE PRODUCT OF OUR OWN CHOICE "


  1. வாழ்க்கையில் கடவுள் என்ற சக்தி நமக்கு ஒரு முக்கியமான வரம் அளித்துள்ளார் . அது என்ன ?

  2. அதுதான் முடிவெடுக்கும் திறன். (DECISION MAKING)

  3. தினமும் ஆயிரம் கணக்கான சூழ்நிலையில் நாம் பல முடிவுகளை எடுக்கின்றோம். அந்த முடிவுகளினால் நம் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களை அடைகின்றோம்.இறுதியாக அதுவே நம் வாழ்க்கையின் தோற்றமாக நாம் காண்கிறோம்.

  4. சூழலுக்கு ஏற்ப நல்ல முறையில் துலங்குபவன் வாழ்க்கையில் நல்ல நிலையை அனுபவிப்பான்.

  5. இன்றைக்கு நீங்கள் பல சூழல்களை சந்திப்பீர்கள் .....அதற்கு ஏற்ப நீங்கள் நல்ல முடிவுகளைக் கொண்டு துலங்க வேண்டும்.......அப்பொழுதுதான் நல்ல ஆக்கபூர்வமான முடிவுகள் உங்களுக்கு கிட்டும்.

  6. உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில்.

  7. இதுவே வாழ்க்கையின் அடிப்படை சட்டம்.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக